Verantwoording

De Stichting SPIRITUS beheert voornamelijk geld dat door fondsen is toegezegd aan initiatiefnemers en hun projecten. Zij is daarmee vooral een ‘doorgeefluik’. Enkele honderden euro’s per jaar zijn nodig om de stichting te besturen.

De jaarrekeningen over deafgelopen staan in de links hieronder.

De begroting van de bestuurskosten over het lopende boekjaar is te vinden onder de laatste link. Doordat de stichting geen structureel eigen vermogen heeft, heeft zij geen inkomsten uit sparen of beleggen. Ook ontvangt de stichting geen substantiële donaties op reguliere basis. Daarom vindt de dekking van deze begroting plaats uit de continuïteitsreserve, die op haar beurt weer is opgebouwd uit in het verleden behaalde resultaten.

Financieel jaaroverzicht 2020

Financieel Jaaroverzicht 2019

Financieel Jaaroverzicht 2018

Financieel Jaaroverzicht 2017